Lov om energimærkning

Energimærkning af bygninger er lovpligtig ved salg og udlejning samt for store bygninger hvert 7. eller 10. år afhængigt af besparelsespotentialet.

Energimærkningen har 2 formål:
  1. Energimærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og dermed være en slags varedeklaration, når bygningen sælges eller udlejes.
  2. Energimærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer det kan betale sig at gennemføre. Hvad de går ud på, hvad de koster og hvilke besparelser der kan opnås.
Energimærket fortæller om bygningens kvalitet, men ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild.

Mærkeskalaen går fra A til G og svarer til den, der kendes fra andre energiforbrugende produkter som f.eks. hårde hvidevarer.

Hvornår skal der energimærkes?
Offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af loven om energimærkning, samt ved salg og udlejning af boliger på over 1000 m2.

Energimærkning udføres af en energikonsulent, som gennemgår bygningen, måler den op, undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeanlæg osv. Derudfra beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, driftstider, forbrugsvaner mv.

Det beregnede energiforbrug angiver derfor bygningens energimæssige kvalitet, som kan sammenlignes med andre bygningers energiforbrug - i modsætning til det faktiske forbrug, som er afhængig af både vejr og de vaner bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer og døre.

KEEN Miljø & Energirådgivning er certificeret til at udføre energimærkning af bygninger. Kontakt os om energimærkning af din bygning.

Yderligere information om energimærkning kan findes hos Energistyrelsen.

Siden bruger cookies fordi det er nødvendigt for at websitet fungerer. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.
Du kan altid slette cookies i din browsers indstillinger. Læs mere om cookies.

Acceptér cookies