Nu skal alle ejendomme energimærkes

Det er blevet lovpligtigt at energimærke ejendomme. Formålet er at gøre energiforbruget synligt og finde de muligheder, der er for at spare energi.


Energimærkningen består i, at bygningen gennemgås af en energikonsulent, som vurderer bygningens energieffektivitet og indplacerer den på en skala A1, A2, B, C, D, E, F, G. Desuden udarbejdes en beskrivelse af mulighederne for energibesparelser.

Kravet om energimærkning udløses ved salg eller udlejning af lejligheder eller ejendomme/bygninger samt nybyggeri. Desuden er der krav om regelmæssig energimærkning af alle store bygninger. Vi har herunder opsummeret reglerne for de forskellige boligtyper.

Enfamiliehuse og rækkehuse mv.

Når et enfamiliehus på 60 m2 eller derover skal sælges er det lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning. Ved række- og kædehuse betragtes hver boligenhed som én bygning, så det er kun den enkelte boligenhed, der skal energimærkes. Sælger har pligt til at udlevere energimærkningen til køber inden salget indgås. Hvis ejendommen sælges via en ejendomsmægler, har sælgeren pligt til at fremlægge energimærkningen for ejendomsmægleren inden ejendommen annonceres, da energimærket skal fremgå af annoncen.

Hvis ejerne er organiseret i en ejerforening eller andelsforening og er ejendommene udstykket til ejerlejligheder eller andelslejligheder, er det ejerforeningen / andelsforeningen, der skal stille en gyldig energimærkning til rådighed.

En energimærkning er gyldig i 7 eller 10 år afhængig af energibesparelsesmulighederne. Hvis der ved energimærkningen er besparelsesmuligheder med en tilbagebetalingstid på under 10 år, der tilsammer udgør mere end 5% af energiforbruget er gyldigheden 7 år, ellers 10 år. Så længe energimærkningen er gyldig kan den anvendes igen, selv om huset sælges flere gange.

Ejerlejligheder

Når en ejerlejlighed sælges, er det lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning. Hvis der er tale om en etageejendom, har ejerforeningen pligt til at sørge for, at der udarbejdes en energimærkning for hele ejendommen, som så stilles til rådighed for sælgeren. Sælger har pligt til at udlevere energimærkningen til køber inden salget indgås. Hvis ejerlejligheden sælges via en ejendomsmægler, har sælgeren pligt til at fremlægge energimærkningen for ejendomsmægleren inden lejligheden annonceres, da energimærket skal fremgå af annoncen

En energimærkning er gyldig i ti eller syv år afhængig af besparelsespotentialet i energimærkningen og kan anvendes igen, når lejligheder i bygningen sælges inden gyldighedens ophør.

Andelsboliger mv.

Når en andel (anpart eller aktie) i et boligfællesskab sælges (eller overdrages) er det lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning. Andelsforeningen har pligt til at sørge for, at der udarbejdes en energimærkning og stille denne til rådighed for sælgeren. Sælger har pligt til at udlevere energimærkningen inden salget indgås. Hvis andelen sælges via en ejedomsmægler, har sælgeren pligt til at fremlægge energimærkningen for ejendomsmægleren inden andelen annonceres, da energimærket skal fremgå af annoncen.

Når andelen er en lejlighed i en fleretages bygning gælder samme regler som for ejerlejligheder. Det vil sige, at hele ejendommen skal energimærkes. Når andelen er et hus (rækkehus el lign.), skal hver enhed energimærkes for sig.

Udlejning

Når en ejendom (enfamiliehus, bolig, erhvervslokaler mv) udlejes er det lovpligtigt at energimærke den pågældende ejendom eller enhed. Udlejeren har pligt til at udlevere energimærkningen til lejeren inden lejeaftalen indgås. Udlejeren skal betale for energimærkningen, men kan efterfølgende pålægge udgifterne over varmeregningen.

Tidsbegrænset udlejning af højst 4 ugers varighed er undtaget uanset størrelsen af ejendommen.

Nybygninger

Nye bygninger på 60m2 eller derover skal energimærkes. Energimærkningen skal indsendes til kommunen inden ibrugtagning eller færdigmelding. Bygherren har pligt til at foretage den første energimærkning af en ejendom og stille den til rådighed for de kommende ejere.

Sommerhuse

Nyopførte sommerhuse skal energimærkes. Salg og udlejning af sommerhuse skal ikke energimærkes.

Store ejendomme

Det er lovpligtigt at energimærke flerfamiliehuse og andre store ejendomme over 1.000 m2. Energimærket er gyldigt i ti eller syv år afhængig af ejendommens energibesparelsespotentiale, hvorefter det skal fornyes igen. Reglerne for regelmæssig energimærkning af bygninger gælder både bygninger til boligformål og erhvervsejendomme.

Skal din ejendom energimærkes, så kontakt KEEN Miljø & Energirådgivning og få en vurdering af, hvor omfattende det vil være.

Siden bruger cookies fordi det er nødvendigt for at websitet fungerer. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.
Du kan altid slette cookies i din browsers indstillinger. Læs mere om cookies.

Acceptér cookies